Misyon ve Vizyon


 MİSYON

Yüksekokulun dört yıllık lisans eğitiminde tanısı konan hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlayarak hastayı değerlendirip bizzat tedavi eden, özürlünün günlük yaşamda bağımsızlık kazanması için koruyucu yöntemleri ve tedavileri uygulayan; çocuk , yetişkin, yaşlı, sağlıklı kişilere de sakatlıkları önleyici, fiziksel uyumu arttırıcı özel egzersizler ve önerilerde bulunan fizyoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

1993 / 1994 yılında lisans eğitimiyle birlikte yüksek lisans, 1996 / 1997 yılında doktora programı başlatılmış, 1999 / 2000 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı lisansüstü programına uluslararası çerçevede uzmanlık vermeye uygun eğitim ve araştırma uygulamalarının yapıldığı Muskuloskletal Rehabilitasyon, Nöromuskuler Rehabilitasyon ve Genel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programları eklenmiştir.

VİZYON

Fizyoterapi eğitiminde probleme dayalı öğrenme sisteminin geliştirilmesini sağlayarak “referans” kurum olmak,Öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası değişim programları ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak,Toplum sağlığını tehdit eden alanlarda koruyucu fizyoterapi yöntemlerini geliştirmek,Yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunarak, fizyoterapistlik mesleğinin sağlık ekibi içerisindeki yerini çağdaş düzeye ulaştırmak.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast